Vrouwen hulpverlening

Na lang rondgelopen te hebben met het gevoel meer te kunnen doen en ook lang hierover gesproken te hebben wat te doen, bij o.a. de problematiek bij uithuisplaatsingen in o.a. Nederland, de problematiek rondom adoptie gevallen, de problematiek betreft het geweld bij vrouwen en het verbeteren van de sociaal maatschappelijke positie van de vrouw is stichting Mimshach Place ontstaan en opgericht. De oprichtster is zelf als vierjarig meisje geadopteerd en heeft zo een hele reis door het leven gemaakt met o.a. een leven van geweld als alleenstaande tienermoeder die het uiteindelijk heeft gemaakt. Zij heeft haar sociaal arme leven weten te veranderen en te brengen naar een zeer sociaal en maatschappelijk rijk leven.  

Stichting Mimshach Place ontdekte dat door bovengenoemde problematiek vrouwen vaak niet meer mee kunnen in de maatschappij, omdat ze niet begrepen worden of dat de vrouwen zo een laag zelfbeeld krijgen of hebben dat veel vrouwen zich isoleren wat kan leiden tot meerdere sociaal-maatschappelijke problemen.

Stichting Mimshach Place helpt vrouwen terug te zetten in hun kracht. Door het aanbod qua coaching, de trainingen, de begeleiding en de dagbesteding,  zorgt de stichting ervoor dat de talenten die de vrouwen bezitten weer (her)ontdekt worden en deze (weer) worden ontwikkeld.  Stichting Mimshach Place ontwikkelt trajecten, programma’s en activiteiten voor vrouwen die aansluiten bij de ontwikkeling van de vrouw.

Vrouwen kunnen individuele coaching krijgen of coaching in teamverband, het ligt aan de vrouw welk programma het beste bij haar past. Met het team van vrijwilligers en professionals dat stichting Mimshach Place tot haar beschikking heeft, wordt als eerste (samen) gebouwd aan de zelfredzaamheid van de vrouw of tienervrouw. Na deze eerste periode van zelfredzaamheid, welke 4 fases kent, doorlopen te hebben, wordt er samen met de (jonge) vrouw en het team van  professionals een op maat gemaakt vervolgtraject tot stand gebracht. 

Ook concludeerde stichting Mimshach Place dat dergelijke vrouwen door bovengenoemde omstandigheden vaak genoeg niet meer beschikken over de juiste vaardigheden om aan te kunnen geven wat ze nodig hebben. Hiervoor wordt er dan een traject vastgesteld waarbij de stichting professionals inzet, maar ziet ook dat ervaringsdeskundige van essentieel belang zijn hierbij. Zo kan stichting Mimshach Place professioneel, en ook met de nodige ervaring in soortgelijke situaties vaststellen welk traject aangegaan moet worden met de vrouw, (als moeder, tienermoeder, mindervalide vrouw of geadopteerde voor de persoonlijke talent en vaardighedenontwikkeling.

De stichting heeft in het buitenland ook de problematiek gezien. De stichting ervaart vaak dezelfde problematiek bij vrouwen die van buitenlandse komaf zijn en bij de stichting aankloppen. Dit zijn vrouwen die door situaties in een achterstandspositie zijn geraakt. Door contact te houden met de samenwerkende partners in het buitenland probeert zij in te spelen op de behoeften van de vrouwen hier maar ook in het buitenland.

Door Stichting Mimshach Place op te richten wilt de stichting structureel invulling geven aan de behoefte van deze vrouwen in eerste plaats in Nederland, maar denken ook door middel van uitwisseling of dergelijken in het buitenland invulling hiervan te geven in onder andere Curaçao, Suriname en de Dominicaanse Republiek door middel van programma’s op het gebied van talentontwikkeling en verbetering van de sociaal maatschappelijke positie van de vrouw(en).